Opprette en kampanje med en arbeidsflyt som inneholder møtebooking

← All Topics

Opprette en kampanje med en arbeidsflyt som inneholder møtebooking

For å opprette en ny arbeidsflyt må du skrive inn ditt firmas URL + /workflows/overview – eksempelvis https://tenant.headshed.com/workflows/overview

Trykk så på den blå knappen som heter Add Workflow og gi arbeidsflyten et navn, (gjerne et navn som forklarer hva dere skal gjøre på den aktuelle kampanjen), for eks. “Møtebooking”.

Nå kan du velge Add State to workflow og legge til Møtebooking.

Det neste du må gjøre er å velge såkalte “valid actions”, altså hvilke utfall skal du kunne lagre når kunden står som Ready. I eksempelet under har vi valgt at kunden kun skal kunne få fra Ready til Møtebooking.

Deretter velger du hva som skal gi negativ og positiv effekt på tilslagsprosenten – dette gjør du ved å trykke edit og “change effect on hitrate/utilization” for de aktuelle States/utfall.

For de utfallene som skal ha en oppfølgingstid må du velge “Change followup status” og “Follow up in My Work”, som gjør at oppfølgingene blir personlige.

For å at møtebooking skal bli tilgjengelig må du velge edit under “Møtebooking” og “Change booking status” – Huk av for “Register meeting” og lagre.

Du vil nå ha satt opp en enkel arbeidsflyt som kan benyttes for Møtebooking, ved å trykke Publish øverst til venstre.

Når arbeidsflyten er publisert kan du gå inn i Cube, under Settings – Data Owners and Campaings – Expand Campaigns og trykk deg inn på konfigurasjonen for kampanjen det gjelder.

Her inne kan du trykke på tannhjulet merket i rødt og endre arbeidsflyt for kampanjen, (ref. bildet under).

Eksempel på en arbeidsflyt som er laget for Møtebooking, tilbud og salg