< Tilbake til bloggen

Innovasjon i callsenteret: Loyalty går foran sammen med Headshed og Innovasjon Norge

3. sep, 2018

Survival of the fittest

Om man bare kan si én ting om callsenterbransjen, så er det at den aldri står i ro. I det øyeblikket jakten på forbedringer avrundes gjør gjerne callsenteret det også, og derfor er det bare et fåtall callsentre som klarer seg spesielt lenge. Det som kjennetegner de aller beste selskapene i denne bransjen er dermed kombinasjonen av stayerevne, det å holde på og skaffe seg nye oppdrag og ansatte, og evne til omstilling når enten oppdragene eller omstendighetene forandrer seg. I bunn og grunn ikke så ulikt andre bransjer.

Kvalitet varer lengst

Loyalty AS kan føre historien sin helt tilbake til 1995, en prestasjon i seg selv, og har i årenes løp både klart å holde på og videreutvikle oppdrag og å spre den opparbeidede kompetansen sin ut til nye områder både og utenfor salgs- og markedsføringsfeltet. De har attpåtil klart å være godt lønnsomme de siste sju årene, og er attraktive både for arbeidstakere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Innenfor vår bransje er alt dette imponerende.

Fremtidens verdiskapning krever nye løsninger

Vi er derfor glade og stolte over å ha begynt å gå inn i et samarbeid med Loyalty, både på grunn av den samlede kompetansen og det perspektivet vi deler på det vi prøver å oppnå: økt troverdighet for en bransje som har et ufortjent dårlig rykte, og bærekraftig verdiskaping på høyt nivå. I næringslivet er det få områder som ikke har behov for salg, aktivitet og mer fornøyde kunder. Og det er fortsatt stor forskjell på å bli kontaktet av en robot og å bli kontaktet av et menneske. Heldigvis.

Humans for the win

I høst begynner et samarbeid om å utvikle en ny løsning som radikalt forbedrer skalerbarheten og reduserer friksjonen ved flere av de sentrale prosessene til Loyalty og andre profesjonelle callsentre – blant annet b2b-salg og møtebooking. Dette er et område som er i sterk vekst ikke bare som følge av nye personvernhensyn og økt fokus på B2B på tvers av alle bransjer, men også fordi det er en stadig økende erkjennelse i bedriftsmarkedet at møtebooking, eller salg via telefon om du vil, ikke er for alle. Profesjonalisert møtebooking er kommet for å bli – og vokse – og dermed trengs løsninger som kan håndtere dette på en god måte.

Innovasjon i Callsenteret

Både Loyalty og flere i vårt nettverk opplever at de løsningene som finnes i markedet hverken er skalerbare eller tilpasset behovene som ligger i å gjøre dette på en strømlinjeformet og effektiv måte. Innovasjon Norge har gjennom  ordningen Innovasjonskontrakter lagt til rette for at oppstartsselskaper som Headshed kan få støtte til å utvikle nye løsninger i samarbeid med markedsledende kunder som Loyalty. Når Loyalty og Headshed nå tar del i et slikt innovasjonssamarbeid medfører det lavere risiko for begge parter og at man kan fokusere på å lage et mest mulig markedstilpasset produkt. Vi har hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Innovasjon Norge gjennom flere år, og ser frem til å presentere dette i mer detalj i en utvidet post.

Turen til tavla teller like mye som tallet

 

Loyalty er allerede svært gode på å løse denne typen oppdrag, og ønsker gjennom samarbeidet med oss å legge til rette for en enda bedre opplevelse for sine ansatte, kunder og oppdragsgivere. Headshed ønsker å være markedsledende på friksjonsfrie løsninger for selgere, salgsledere og oppdragsgivere, og har det rette teamet til å utvikle dette sammen med våre pilotkunder.

Vi går nå foran for å gjøre møtebooking til en strømlinjeformet og profesjonalisert opplevelse for alle involverte, og gleder oss til å vise frem resultatet når vi kommer ut på den andre siden!

Innovasjon Norge LoyaltyHeadshed