Få kontroll på aktivitetene og øk salget

Cube er et intelligent salgsverktøy som både utvikler selgerne, øker bevisstheten på aktiviteten og resultatene den skaper, men også bidrar til økt trivsel for medarbeiderne.

Med Cube på toppen av dine systemer kan du effektivisere og forbedre den utgående kundeaktiviteten. Du og teamet ditt får økt kontroll, bedre innsikt og bedre resultater. 

Bra for folk – bra for salget

Cube er et verktøy for utgående kundeaktiviteter

Cube CRM

Med Cube kan både leder og selger raskt få oversikt over den informasjonen man for å gjennomføre aktiviteten. Selger får raskt oversikt over informasjon hen trenger før man kontakter kunden. Selgeren kan enkelt ringe, sende sms eller e-post rett fra kundebildet, og får hjelp til å finne og oppdatere kontaktopplysninger.

Det er lett å logge salg, fremdrift og kunderespons i systemet, og holde oversikt over egne kunder og salgsresultater, og da åpnes døren for effektiv digitalisering. Cube er et verktøy som gjør hverdagen enklere og bedre for rådgivere, kundebehandlere, selgere, salgsledere og bedriftene deres.

Headshed Cube har fokus på tilgjengelighet, sikkerhet, GDPR-compliance og sørger for at bedriften har full kontroll på kunder, aktivitet, salg og selgere.

Full KONTROLL

Sanntids oversikt over aktivitetene resultatene

Kan du ikke måle det, vet du det heller ikke. Cube gir alle brukere, selgere som ledere, sanntids oversikt over sine egne resultater, og du kan følge aktiviteten mens den pågår. Oppdrag, ringegrunnlag, oppfølginger og kunder deles enkelt mellom de relevante brukerne. Når alle er involvert kan alle bidra med sitt beste.

Cube endrer samtalen fra å handle om hva resultatene er, til hva vi kan lære av de.

Alt på ett sted

Kunder og salg er ferskvare, og må behandles deretter. Med Cube har du som salgsleder oversikt over det som skjer når det skjer og du kan gjøre endringer umiddelbart.

Integrasjon mot skyen

Cube støtter en mengde integrasjoner, og vårt API og våre push-integrasjoner sørger for at du ikke trenger å bytte ut dine etablerte løsninger om du ikke vil.

Effektiv kommunikasjon

Hvordan kommuniserer du med dine kunder? I Cube kan du bruke utgående og innkommende telefoni, SMS og e-post. Vi integrerer inn de kanalene du trenger for å få informasjonen til å flyte.

Live segmentering

Cube’s unike funksjonalitet lar deg segmentere oppdragene under veis, på denne måten kan du fordele kunder til agenter basert på ulike kriterier, slik at selgerne får riktigere ringelister basert på siste erfaringer i oppdraget. På denne måten kan vi styre oppdragene inn mot bedre resultater og mer relevante samtaler.

Smart segmentering
Intelligent kundekontakt

Intelligent kundekontakt

Smarte algoritmer sørger for automatisk prioritering av de kundene som er mest tilbøyelig til å respondere og kjøpe. Ringemønsteret tilpasser seg deretter. Du kan endre prioriteringene dine uten stopp i aktiviteten, og stole på at Cube gjør listejobben for deg. Kvitt deg med klipping og liming i Excelark – la Cube gjøre det hun er best på!

Full KONTROLL

Cube for alle

Cube er fleksibelt og kan tilpasses ditt behov. Se på sidene under for å se hvordan vi har versjonert verktøyet til henholdsvis callsenter og bank, finans og forsikring. Kanskje lurer du på om Cube kan tilpasses din bransje? Ta kontakt med oss, og skal vi se hva som kan gjøres.

Cube for callsenter

Cube for callsenter

Cube for callsenter lar deg levere til dine oppdragsgivere på helt nye måter og øker kvaliteten i din totalleveranse.

Cube for bank, finans og forsikring

Cube for telekom

Med Cube for telekom får du full innsikt i kundene dine, dialogen  og full kontroll på salget.

Cube for bank, finans og forsikring

Cube for finans, bank og forsikring

Med Cube for finans, bank eller forsikring får du full kontroll på alle leads – før, under og etter oppfølging.

Hva sier kundene våre?

Sitat

Headshed Cube has helped to reduce our processing time significantly. Our telemarketing experts find the tool motivating, and new users quickly adopt the user-friendly interface. It has also proved to be an effective tool for campaign management as the reports are easily available and descriptive with valuable insight for evaluation purposes.

We would gladly recommend Headshed Cube to other companies.

Nordea Logo

INNSIKT OG KONTROLL

Bevisthet rundt egne aktiviteter og resultater

Økt effektivitet i arbeidsdagen handler om mer enn bare tall og prosenter. Det handlet også om å gi teamet både individuell og teambasert innsikt i deres daglige arbeid, samtidig som ledelsen få tilgang til transparente og pålitelige data. Dette skaper et prestasjonsmiljø hvor medarbeiderne blir mer bevisste på sine aktiviteter og resultater, og tar større ansvar for disse.

Se de samme tallene

Å lede selgere kan definitivt være en utfordrende oppgave, da de opererer i et konkurransepreget miljø med høy ytelsespress og hyppige tilbakemeldinger. Cube lar deg sette tydelige mål og følge opp aktivitetene og transparans i aktiviteter og resultater mellom selger og leder reduserer friksjon i samarbeidet om å skape resultater. 

Lede basert på fakta

Cube måler aktiviteter og utfall som gjør det mulig å lede og veilede selgere basert på faktiske data. Aktiviteter og medgått tid, kombinert med data på fremdrift og resultater gir en glimrende basis for personlig utvikling og ledelse av medarbeidere.

Fordeler

Hva mer får du?

Integrert telefoni og SMS
Dynamisk CRM

Cube har et innebygd CRM som tilpasses dine kunder, henvendelser, produkter, kampanjer, salg og selgere. Trenger du å lagre mer informasjon, er det enkelt og selvbetjent å legge til mer.

Integrert telefoni og SMS
Integrert telefoni og SMS

Headshed er partner med flere telefonileverandører og du kan velge den løsningen som passer best for deg, eller benytte den du har fra før. 

Topplister ikon
Excel-støtte

Importer det du har liggende av kundedata og historikk, slik at du får kommet i gang med datadrevet salg. Du kan også hente ut dine data for å levere det til andre. 

Topplister ikon
Åpen integrasjon

Ved hjelp av vårt API kan Cube kobles til enhver datakilde eller mottaker. Dine oppdragsgivere og leverandører kan få riktig og oppdatert informasjon når de ønsker det – automagisk!

Opptak ikon
Samtaleopptak

Valgfritt opptak av samtaler styres fra Cube og kobles direkte til kundehistorikken. Automatisert sletting kan settes opp med ulike regler slik at du tar vare på det du trenger og alt annet forsvinner. 

Ytelsesovervåkning Ikon
Kampanjeovervåkning

Se hvordan salgsarbeidet foregår mens det skjer, i sanntid. Cube gjør deg smartere for hver eneste samtale og du kan justere ringelister og måleparametre uten å avbryte salgsarbeidet.

Topplister ikon
Gjør prestasjonene synlige

Selgere, team og salgsledere får se resultatene i sanntid, mens de produseres. Med automatisk tidsmåling og kampanjevise budsjetter har dere full oversikt fra minutt til minutt. 

Topplister ikon
Innsiktsfulle rapporter

Cube lar deg ikke bare se prestasjoner og resultater, men også årsaksforhold. Rapportene kan gjøres tilgjengelig for dine oppdragsgivere og ledere; deling av informasjon har aldri vært enklere,