Personvernerklæring

Her kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

I Headshed tar vi sikkerhet på alvor, dette gjelder også beskyttelse av dine personopplysninger. Headshed arbeider for å ivareta et godt personvern for det enkelte individ og er forpliktet til å sikre at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Headshed håndterer personlig informasjon. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Headshed.

På grunnlag av tjenestene vi leverer behandler Headshed i enkelte sammenhenger personopplysninger på vegne av kunder, og opptrer som databehandler på vegne av kunder. I tillegg samler vi inn og behandler personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I disse tilfellene er vi behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du er den rettmessige eier av dine personlige data, og vår kunder og ansatte er rettmessige eiere av deres. Dette er like viktig for Headshed som vi tror det burde være for deg. Headshed ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningslovenog det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (“GDPR”). Dette er en oversikt over måten Headshed behandler data fra ulike perspektiver og roller. Vi håper du vil finne det nyttig – ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Denne siden ble sist oppdatert 29.11.2021.

Personvernprinsipper

Headshed vil bidra til et godt personvern og skal ivareta sikkerheten til individers personlige informasjon. Personopplysninger betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Innenfor rammen av våre aktiviteter arbeider vi for å sikre at personopplysninger er:

 • behandlet lovlig, rettferdig og på en transparent måte
 • samlet inn for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål og ikke delt på en måte som er uforenlig med disse formålene
 • tilstrekkelig, relevant og begrenset til det som er nødvendig i forhold til formålene de behandles
 • nøyaktig og om nødvendig rettet opp eller holdt oppdatert
 • slettet eller oppbevart i et format som forhindrer identifikasjon av individer når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble behandlet
 • behandlet på en måte som sørger for dataenes sikkerhet ved hjelp av passende tekniske eller organisatoriske tiltak. Herunder
 • beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

Behandling av dine personlige data vil kun bli utført for å oppnå bestemte legitime formål og når det er berettiget på et lovlig rettslig grunnlag.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Du kan gi oss informasjon ved å:

Kommunisere med oss via telefon, e-post eller på annen måte. Vi ber deg om kun å gi oss den informasjon som er nødvendig for å levere deg våre tjenester eller for å sende inn et spørsmål / forslag / kommentar med tanke påvårt nettsted eller våre tjenester.

Fylle ut kontaktskjema på www.headshed.com. Den type informasjon du gir er ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi ber om at du ikke avslører sensitiv personlig informasjon såfremt det ikke er nødvendig.

Besøke våre kontorer, hvor vi trenger ditt navn, telefonnummer og firmanavn l i tilfelle brann, ulykke eller annen plutselig uforutsett hendelse for å etablere en evakueringsliste eller på annen måte hjelpe deg.

Å bli kunde av Headshed. Kunder gir oss informasjon som kan omfatte ansattes kontaktdetaljer; kontaktnavn, e-post, forretningsadresse og telefonnummer.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i vår Cookie Policy.

Vi kan motta dine personlige opplysninger direkte fra deg som nevnt over, men også fra en andre selskaper i Headshed-konsernet, fra en forretningspartner eller fra allment tilgjengelig informasjon. Headshed vil kun utlevere eller motta personopplysninger fra en tredjepart i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Headshed er et selskap som utvikler folkevennlige salgsverktøy og bringer dem til markedet. Dette er vår hensikt – å markedsføre, selge og implementere vårt salgssystem for å gjøre salg bra for folk. Dette er vår jobb.

For at vi skal gjøre jobben vår, må vi gjøre mange ting, og noen av dem inkluderer innsamling, lagring og behandling av personlige data om visse grupper av mennesker. (Vi holder oss til “behandling” fra nå av, men det betyr alt dette)

Ansatte

Uten folkene i det, ville ikke Headshed vært mye av et selskap. Dette er informasjonen vi behandler om våre ansatte og hva vi bruker det til:

 • Navn, e-post adresse, personnummer og banknummer for lønn og rapportering.
 • Telefonnummer og nærmeste slektning for kontakt

Prospekter og kontakter – Potensielle kunder

En viktig del av vårt arbeid, er å sørge for at vår beskjed om kjærlighet, fred og salg når de menneskene som vil høre, slik at vi kan delta i en samtale, inngå partnerskap og avtaler og oppleve gjensidig nytte. Dette skjer vanligvis i form av å sende e-post, telefonsamtaler og web-lenker fram og tilbake. For å gjøre dette, må vi behandle informasjon om våre prospekter og kontakter. Her er informasjonen vi samler inn om deg som prospekt eller kontakt:

 • Navn
 • E-post adresse
 • Telefonnummer
 • Firma (hvor du jobber)

Brukere

For deg som bruker salgsverktøyet vårt, Headshed Cube, trenger vi noe grunnleggende informasjon for at du skal kunne logge deg inn sikkert, og for å sikre at du er ansvarlig (det vil si en ekte person). For innlogging lagrer vi din e-postadresse og mobiltelefonnummer (for 2-faktor autentisering). I tillegg tillater vi deg å skrive inn ditt fulle navn. Passordet ditt er lagret på en sikker, kryptert måte, og vi deler ingen informasjon med andre. Vi anbefaler imidlertid at du bruker forskjellige passord for alle applikasjoner med innlogging. 

Besøkende på headshed.com

For deg som beøker nettsiden vår, tar vi vare på informasjon gjennom cookies (informasjonskapsler) for å samle statistikk og observere hvordan brukere navigerer seg gjennom nettsiden. Dette gjør vi i hovedsak for å kunne forbedre brukeropplevelsen. Her kan du lese mer om vår cookie policy.

Du vil på ulike sider på vårt nettsted kunne legge igjen e-postadresse, telefonnummer og navn slik at vi kan kontakte deg. Når du oppgir denne informasjonen gir du oss samtidig tillatelse til å lagre og behandle denne med det formål å kontakte deg angående våre tjenester. Denne tillatelsen kan du når som helst trekke tilbake ved å kontakte oss på info@headshed.com.

Sosiale medier

Nettsidene inneholder lenker til våre profilsider på de sosiale mediene LinkedIn og Twitter. Din bruk av disse funksjonene er underlagt personvernerklæringene til selskapene som leverer tjenesten.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på ulike elektroniske nyhetsbrev fra Headshed.

For å kunne sende e-post til rett mottaker må vi lagre navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagrer vi i en egen database. Du kan selv melde deg av, enten via nettsiden eller en lenke i nyhetsbrevet, dersom du vil avslutte ditt abonnement.

Personopplysninger som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet.

De juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger er:

 • behandling nødvendig for utførelse av en kontrakt som kunder har inngått med oss eller å behandle en forespørsel fra deg før inngåelse av en kontrakt
 • behandling nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt
 • behandling nødvendig for legitime interesser som vi forfølger i å gi deg tilbud og forslag om våre tjenester før kontrakten, der slike interesser ikke overskrides av dine interesser eller grunnleggende rettigheter eller friheter som krever beskyttelse av dine opplysninger
 • behandling nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser eller fordi det er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av offentlig interesse
 • dine personopplysninger kan også behandles basert på ditt samtykke. I så fall sikrer vi at du har avgitt ditt frie, spesifikke, informerte og utvetydige samtykke.

Headshed forplikter seg til ikke å behandle eller dele dine personlige opplysninger på en måte som er uforenlig med ovennevnte formål.

Dine rettigheter?

Headshed vil gjøre sitt ytterste for å sikre respekt for og oppfyllelse av dine rettigheter. Du har rett til:

 • innsyn i dine personopplysninger som vi behandler
 • retting eller supplering hvis de er uriktige eller ufullstendige
 • sletting hvis vi behandler uten korrekt rettslig grunnlag (vær imidlertid oppmerksom på at det gjelder enkelte unntak fra retten, som når vi ved lov er pålagt fortsatt lagring)
 • begrensning av behandlingen imens vi arbeider med å avklare ditt spørsmål om rettslig grunnlag, avgjøre din protest mot behandling, eller utsette/begrense sletting
 • å trekke tilbake ditt samtykke dersom du har gitt dette til oss som grunnlag for en behandling
 • å protestere mot behandlingen hvis den ikke baseres på samtykke, avtale eller rettslig plikt, grunnlaget er enten offentlig interesse eller utøvelse av offentlig myndighet (GDPR Art. 6 (1) bokstav e), eller interesseavveining (samme artikkels bokstav f), og behandlingen ikke er nødvendig for å beskytte vitale interesser. Du kan i tillegg alltid protestere mot direkte eller tilpasset markedsføring.
 • flyttbare data i et strukturert alminnelig og maskinlesbart format, dersom de behandles basert på samtykke/avtale og det er du selv som har gitt de til oss. Vi utleverer kun når vi kan fastslå din identitet, sikre opplysningene ved kryptering, og påse at det ikke krenker andre individers rettigheter eller friheter. Utleveringen skal være uten kostnad/gebyr for deg med mindre vi kan påvise at det er grunnløst eller overdrevet. (vær imidlertid oppmerksom på at denne retten hovedsakelig er ment å beskytte forbrukere i kommersielle forhold slik som bytte mellom tjenesteleverandører, slik at den kun i enkelte tilfeller vil kunne være aktuell i forhold til våre behandlinger)
 • informasjon om vår behandling av personopplysninger på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte
 • automatiserte avgjørelser som ikke både er; helautomatiske (det vil si uavhengig av menneskers reelle påvirkning), og har rettsvirkninger for deg (det vil si styrer dine rettigheter eller plikter). Dette gjelder likevel ikke hvis avgjørelsen er; basert på samtykke, nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale, eller er hjemlet i en lov som sikrer individets interesser. Vi skal ved slike avgjørelser iverksette tiltak for å sikre dine interesser, og du skal ha rett til å; si din mening, si imot avgjørelsen, og kreve at et menneske går igjennom avgjørelsen.

Når du kontakter oss for å benytte dine rettigheter skal vi svare deg uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi gjør oppmerksom på at dine rettigheter i det enkelte tilfelle vil kunne være begrenset av vilkår eller krav vi er pålagt å følge ved lov/forskrift eller tilsvarende rettslig grunnlag. Dette vil vi vurdere konkret og informere deg om for hvert enkelt tilfelle når du kontakter oss for å utøve dine rettigheter.

Hvordan vi sikrer dine personlige data

Headshed verdsetter sikkerheten til dataene dine. Vi gjør alle nødvendige administrative, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerhet og konfidensialitet av dine personlige data, og for å beskytte dine personlige data mot uautorisert eller utilsiktet tilgang, tap, misbruk, avsløring, endring eller ødeleggelse.

Før vi eventuelt deler dine personlige data til en tredjepart / databehandler, vil vi alltid sørge for at denne tredjepart / databehandleren tilbyr og kan levere et tilstrekkelig sikkerhetsnivå.

Våre taushetsplikter gjelder for alle ansatte.

Hvordan klager du på vår behandling av personopplysninger?

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for vår behandling av personopplysninger.

Ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger anbefaler Datatilsynet at du først tar kontakt med oss for å forsøke å avklare spørsmålet. Dersom du ikke er fornøyd med avklaringen, og ønsker å klage, anbefaler Datatilsynet at du først tar kontakt med vårt personvernombud. Dette kan du gjøre på info@headshed.com. 

Dersom du etter kontakt med vårt personvernombud fortsatt ønsker å klage på noe du mener er et regelbrudd gir Datatilsynet god informasjon på sin nettside om hvordan du kan klage til Datatilsynet på vår behandling.