Cube for bank, finans og forsikring

Med å integrere Cube med ditt CRM, utnytter du våre avanserte algoritmer og innsikter hentet fra over 4,5 millioner telefonsamtaler og 12 millioner utfall-registreringer. Dette betyr at hver interaksjon blir mer målrettet, effektiv og resultatdrevet, og gir deg en betydelig fordel i et konkurransepreget marked.

Cube gjør det enkelt å samarbeide om kundedata på tvers av organisatoriske grenser, identifisere nye salgsmuligheter og måle effektiviteten i kundereiser. I tillegg overholder Cube strenge personvernregler og beskytter kundedata på en effektiv måte.

For å ta markedsandeler og beholde og utvikle eksisterende kunder er det av stor betydning at man følger opp og holder sine kunder oppdatert på sine produkter og tjenester. Vi snakker ofte om en helhetlig kundereise. Det handler om å fange opp interesse og konvertere leads til kunder, og et godt system hjelper deg å holde orden på kundedialogen.

Ta kontroll på leadhåndteringen

Cube for finans

Hva kan Cube hjelpe deg med?

Cube er din allsidige løsning for en rekke kritiske kunderettede forretningsaktiviteter.

Fra leadsgenerering, – håndtering og møtebooking til tilbud om lån og onboarding – Cube håndterer prosessen.
Enten det gjelder samtykke til kryssalg i forsikring, refinansiering, kreditt, eiendom, sparing, eller investeringer, er Cube designet for å støtte og forbedre dine aktiviteter.

Vi tilbyr verktøy og integrasjoner for å gjennomføre og følge opp kundeundersøkelser, administrere kunde-events, og drive effektive holdback- og winback-kampanjer. Også støtte til og integrasjoner med spesialiserte løsninger for legitimering, KYC, AML, og transaksjonsovervåking, noe som er avgjørende i finanssektoren.

Kundesky

Optimalisert kundekommunikasjon

Kundesky

Cube er spesialdesignet for å effektivisere og forbedre alle aspekter av kundekommunikasjon enten det er gjennom telefonsamtaler, SMS, e-post eller innkommende respons, gir Cube deg de verktøyene du trenger for å maksimere effektiviteten og lønnsomheten i hver interaksjon.
Våre avanserte algoritmer hjelper deg med å organisere, prioritere og loggføre hver kundeaktivitet, og sikrer at ingen mulighet går tapt.

Cube hjelper deg:
 • ringer kunden for deg, du trenger ikke sitte å lytte til ringetonen
 • passer på at di ikke kontakter samme kunde for ofte med ulike tilbud
 • å holde orden på hvem som skal kontakte kunden med hvilke tilbud
 • å holde orden på avtaler med kunden
 • å holde oversikt over pipeline og løpende resultater

Arbeidsflyt gir bedre resultater

Når noen registrerer seg på din hjemmeside eller ringer ditt kundesenter er det viktig å respondere raskt og at riktige ressurser følger opp dialogen med kunden slik at muligheter blir konvertert til avtaler. Noen ganger må man også følge opp og sette ansvar til andre kundebehandlere for å løse kundens behov. I Cube kan ansvar flyttes, oppgaver fordeles og ansvarlig person får oppdragene servert på løpende bånd. Gule lapper er glemt og arbeidsflyten hjelper kundebehandleren å huske neste steg.

Les hvordan en robot lester e-poster og leverer leads direkte til Cube

 

Tilpass arbeidsflyten

Gir mulighet for endringer basert på tilgjengelige ressurser og prioriteringer

Full oversikt

Kundebehandler og leder kan lett følge med på status i oppdragene og tilpasse disse løpende

Del oppdragene

Oppdrag kan deles mellom kundebehandlerne løpende etter tilgjengelighet

Full kontroll

Som leder har du umiddelbar kontroll på alle leads og prosesser i kundereisen

Salgs- og teamledelse

Med Cube kan du forvente en ny æra av salgsledelse.
Vårt system tilbyr dyptgående innsikt i både individuelle medarbeidere og teamets ytelse. Vi hjelper deg med å sette realistiske mål og forbedre effektiviteten gjennom detaljerte analyser og rapporteringer.

Det handlet også om å gi teamet både individuell og teambasert innsikt i deres daglige arbeid, samtidig som ledelsen får tilgang til transparente og pålitelige data. Dette skaper et miljø hvor medarbeiderne blir mer bevisste på sine aktiviteter og resultater, og tar større ansvar for disse.

Cube blir derfor verktøy for en mentor og coach som veileder agentene gjennom hver fase av salgsprosessen, fra aktivitetsmåling og tidsregistrering til lønnsomhetsanalyse.

Cube sparer verdifull tid  ved å automatisk registrere 
 • alle samtaler, samtalellengde
 • status etter behandling
 • loggfører utfall og handlinger
 • loggfører kommunikasjon og lydopptak
 • følger opp med påminnelser om neste handling
 • medgått tid for kunde og kundebehandler
Cube øker effektiviteten til kundebehandler, skaper flyt i salgsprosessen og gir økt lønnsomhet.

Hva betyr Cube for hvem?

Selgere

Enkelt å velge det oppdraget man skal utføre. I arbeid har selgere full oversikt over kundekortet, effektive redigeringsmuligheter for oppdatering av data og all historikk rundt tidligere dialog samlet på ett sted.

Selgere har også egen oversikt over leads og kontroll på egen resultatoppnåelse til en hver tid.

Salgsledere

Cube gir live oversikt over alle resultater på oppdragsgiver– eller kampanjenivå. God oversikt over selgernes resultater er sorterbare på ulike kriterier som gjør det effektivt å coache teamene – man kan alltid se hvor det er forbedringspotensial for den enkelte selgeren.

Informasjon som viser helsetilstand på ulike lister gjør planlegging av ressursbruk effektivt.

Front-/backoffice

Tilpasset malverk for import av lister og enkel integrasjon via API.

100% skreddersydd kampanjeoppsett etter oppdraggivers behov.

Eksport av resultat i Excel (tilpasset hva du ønsker å eksportere) og live-oversiktsbilde som kan sendes direkte til oppdragsgiver.

Anonymisering av persondata ved ett trykk (resultater beholdes) ivaretar GDPR.

Kundene – de viktigste

Cooldown-oppsett som sørger for minimumstid mellom hvert utgående forsøk til kundene. Smarte algoritmer setter kunden i riktig kø-system for en optimal oppfølging.

Enkelt click-to-exclude om kunde ikke ønsker å bli kontaktet igjen eller ikke er relevant.

All historikk om kunden samlet på ett sted sørger for mer effektive samtaler av høy kvalitet.

Oppdragsgivere

Gi din oppdragsgiver Live tilgang til overordnede resultater og egne kundedata.

Automatisert og dokumentert anonymisering og samtykkehåndtering iht GDPR.

Smarte algoritmer ivaretar kunde-oppfølging og reduserer støy i markedet.

Ved møtebooking kan man koble samtlige kalendere direkte til Cube, slik at man unngår dobbelbookinger og effektivt samhandler om møter som er booket.

Hva sier kundene våre?

Sitat

Med Headshed Cube får jeg oppdatert oversikt over kampanjestatus når som helst, og kan enkelt identifisere potensialet både i selgergruppa og på kampanjenivå. Det er et perfekt verktøy for meg som sikrer effektiv planlegging og lønnsom drift. Cube lar meg også ta informerte avgjørelser når det gjelder coaching og optimalisering av kampanjer; segmentering i sanntid har blitt en sentral funksjon for å evaluere og implementere de passende endringene på et øyeblikk.

— Jan Erlend Holmen, Consort AS