< Tilbake til bloggen

De som ringer

27. sep, 2018

I dag vil jeg hedre de som ringer.

De som slår nummeret, ånder inn summetonen og uten frykt for avvisning, pinlig stillhet, jernteppe, linjebrudd og misforståelser åpner en ny samtale.

De som etter gjentatte avslag fortsatt har trua.

De som klarer å få hver eneste kunde til å føle seg som den eneste kunde.

De som makter å starte på nytt i hver eneste samtale som om det var den første – og som om det var den siste.
De som skaper verdier, et møte, et formål, en fremdrift.
De som leder i en retning.

I dag vil jeg hedre de som ringer.

De som ringer til deg.
De som snakker med deg.
De som hører på deg.

Dere skal snakkes igjen.