< Tilbake til bloggen

Cube 3.0 – En enklere Cube

27. aug, 2019

Hold orden på dine kundedata

Det å holde orden på prospekter og kunder er en av de viktigste tingene for å oppnå gode salgsresultater; det er selve fundamentet for å få til datadrevet salg og bedre kundedialog. Vanlige voksesmerter i salgsorganisasjoner som oppskalerer er gjerne knyttet til akkurat dette – hvem har snakket med hvilke kunder når, og hvorfor får du opp den samme kunden jeg snakket med i går?

Dagens datastruktur for kunder og kampanjer (som vi skal bort fra)

I salgssystemet Cube har den fleksible datastrukturen vært en av de viktigste årsakene til at vi blir valgt som salgsverktøy. Det har vært en 3-delt struktur, som sørger for at man har stor fleksibilitet i organiseringen av sine kundedata, kontroll på hvor kundene befinner seg og hvem som har ansvaret for de.

Den 3-delte strukturen har fungert meget godt til å ivareta orden og kundenes respons –  Gjensidige Bank har for eksempel effektivisert sitt salgsarbeid med 50% – men strukturen har vist seg å være komplisert å forstå for nye kunder, og når man får svært mange aktiviteter kan man lett miste oversikten. 

I tett samarbeid med kundene våre har vi nå laget løsningen enklere og bedre:

Christer Borge-Lunde, Dialog Norge AS:
“Det å få samlet alle kampanjene på klientnivå gir en ekstrem fordel. Det gir full panorama på historikk, og åpner derfor muligheten for analyse. Kombinert med analysemulighetene (Hit Rate Analysis, tidligere “CSI”) blir dette dette uhyre interessant. Det vil gi en innsikt som mange av våre kunder kommer til å sette stor pris på. Det blir en helt annen verden. Dette kunne jeg ha drodlet om i timesvis for dette er stort!”

Jan-Erlend Holmen, Consort AS: 
“Segmenteringen går fra 30 min med plunder og heft og mye manuelt arbeid til 1-2 tastetrykk/1 min i Cube 3.0”

Cube 3.0 – dagens fleksibilitet beholdes – enklere å bruke

I Cube 3.0 vil du kun ha to datasett i hver klient – ett for B2B (bedrifter) og ett for B2C (konsumenter/personer). Dette fører til enklere oppsett og en forbedret duplikatkontroll. Slik kunne Garsjø Forsikring sin kampanjestruktur sett ut etter Cube 3.0.

Du har fortsatt en veldig fleksibel og kraftig løsning for å håndtere kunder, men oppsett og kontroll forenkles. I tillegg gir det bedre mulighet for å ivareta henholdsvis personvern (B2C) og bedriftsstruktur (B2B) på en forutsigbar og enklere måte. 

Vi introduserer: Segmenter

I Cube 3.0 blir også noe vi kaller kampanjesegmenter introdusert. Segmenter vil være valgfritt å benytte seg av, de vil følge oppsett fra kampanjen og gi større fleksibilitet for inndeling av kundene når du har behov for det. Hvis du ønsker å dele opp en kampanje i flere segmenter så kan du gjøre det med få tastetrykk, uten at dine medarbeidere behøver å stoppe aktiviteten.

Eksempel på bruk av segment – fokusér kampanjen 
I “hit rate”-analysen i Cube kan du for eksempel observere at dere selger mest til bedrifter over 50 ansatte. For å optimalisere det gjenstående arbeidet i kampanjen kan man enkelt lage et segment som skiller disse bedriftene fra de øvrige, og la selgerne fokusere utelukkende på dette segmentet. På den måten kan man ved hjelp av 2 klikk øke tilslaget i sanntid. 

Eksempel på bruk av segment – geografisk inndeling
Et annet bruksmønster som også blir svært enkelt med lanseringen av Cube 3.0 er å segmentere opp kampanjene dine etter områder. I noen bransjer er det vanlig å matche selgers lokalkunnskaper med kundens lokasjon. Dersom man har et salgsteam med ulike lokalkunnskaper, kan man med Cube 3.0 dele opp kampanjeaktivitet etter de områdene man ønsker med svært få klikk. En av effektene dette gir er at man kan se på forskjellen i hitrate på ulike segmenter, som igjen gjør det mulig med enda bedre oppfølging og mer salg.

.

Enklere å jobbe datadrevet – mer effektivt

Vi lager Cube 3.0 slik at det blir enklere å jobbe datadrevet i din salgsbedrift. Effekten av dette er et godt beslutningsgrunnlag for deg som er salgsleder, og en tilpasset og fokusert arbeidshverdag for deg som jobber med salg. 

 

Cube 3.0 – enklere, kraftigere og enda bedre for folk!