< Tilbake til bloggen

Headshed + Oneflow <3

4. jun, 2021

Hva er nytt?

Headshed har inngått et samarbeid med Oneflow!

Hva er Oneflow?

Oneflow er en plattform for kontraktshåndtering som leverer en fantastisk digital opplevelse fra forhandling til signering og arkivering.

Hvorfor har vi valgt Oneflow?

Det finnes etter hvert mange sterke e-signeringsløsninger der ute i skyen, men de aller fleste har én grunnleggende svakhet: det ligger et statisk dokument til signering. Oftest er dette en PDF eller et dokument som konverteres til PDF. Hovedproblemet med dette er selvfølgelig at tilbud, avtaler og kontrakter ikke er statiske, men forandrer seg både før, under og etter signeringsprosessen.

Oneflow er bygd opp som en ekte skyløsning der alt skjer i nettleseren og alt kan scriptes, dvs kodes og reorganiseres. Det er med andre ord ingen PDF’er eller dokumenter som signeres, men levende websider. Dette passer oss helt utmerket, siden vi ønsker å tilby våre kunder og markedet for øvrig vesentlig mer fleksible løsninger og muligheten for fullautomatisering og ekte digitalisering. 

Hvordan fungerer det?

I Oneflow bygger man opp avtalemaler med en enkel og brukervennlig WYSIWYG-editor. I disse malene kan man angi felter som skal være redigerbare av en eller flere av partene, legge opp produkttabeller og prisberegninger samt eventuelle vedlegg, videoer eller bilder som er relevante eller som gjør avtalen mer presentabel og lettforståelig. 

 Alle disse feltene er tilgjengelige via API på “baksiden”, noe som gjør Oneflow svært aktuell for integrasjon mot for eksempel Cube der vi har informasjonen om kundene og hvor de er i prosessen med oss. Når vi integrerer mot Oneflow kan vi da ta informasjon vi allerede har benyttet oss av gjennom prosessen frem mot avtaleutsendelse og putte direkte inn i avtalen uten å måtte fylle ut et eneste felt eller klippe og lime mellom ulike skjermbilder. 

Når avtalen er delt med partene sendes det signaler som forteller både om åpning, videresending, deling, kommentarer, endringer og så videre, og dette er også tilgjengelig i API’ene til Oneflow slik at dette kan få direkte påvirkning på vår salgsoppfølging i Cube. 

Endringer skjer “live” i avtalen og alle kan se og spore hva som er endret. Dette gir en åpen, ryddig og oversiktlig prosess for alle involverte parter, og dette ivaretas også i den endelige signerte avtalen som selvsagt kan lastes ned for lokal lagring. Selve signeringen skjer både elektronisk på mail, eventuelt med tofaktorautentisering via SMS eller BankID. 

Avtalen lever også videre i Oneflow og man kan sette opp varsling knyttet til kritiske datoer angitt i avtalen – kanskje aller mest relevant for når den er i ferd med å utløpe eller skal reforhandles. 

Hva betyr dette for deg?

Samarbeidet vårt med Oneflow innebærer at vi jobber tett sammen for å utvikle nye løsninger for felles kunder og markedet forøvrig, og at vi vil utvikle en integrert løsning som gjør digitale avtaler og signering til en sømløs opplevelse sammen med Cube-plattformen. 

Hvis du er nysgjerrig på hvordan vi sammen med Oneflow kan integrere tilbud, avtaler og signering i din salgsprosess, ta kontakt med oss og så tar vi en prat!