< Tilbake til bloggen

Vet du hvor mange kunder dine selgere har kontaktet den siste måneden?

14. feb, 2024

Som leder står du overfor unike utfordringer hver dag. En av de mest kritiske, men ofte oversette, er å forstå dynamikken mellom dine selgere og deres kunder. Har du noen gang stoppet opp og tenkt over hvor mange kunder dine selgere faktisk har snakket med i løpet av en måned, for eksempel i januar? Og enda viktigere, vet du hva utfallet av disse samtalene var?

Som leder, kan denne tilsynelatende enkle spørsmålingen avsløre overraskende innsikter. Men vent, det blir enda mer interessant når du dykker dypere.

Ja, å telle samtaler er greit, men har du tenkt på hva som skjuler seg bak tallene? Hva lærte dine rådgivere om kundenes dypeste behov og drømmer i disse samtalene? Forestill deg hvordan denne gullgruven av informasjon kan revolusjonere din tilnærming til kundetjeneste og produktutvikling.

Hva var utfallet av samtalene?

Nå kommer den spennende delen – hva ble utfallet av disse samtalene? Har de ført til banebrytende kunnskap, nye produkter eller tjenester, eller kanskje avdekket hvorfor noen kunder sier nei? Tenk på hvilken innflytelse effektiv oppfølging kan ha på kunderelasjonene dine.

Men hva med teamet ditt? Har du vurdert om dine ansatte er overbelastet eller kanskje underutnyttet? Forståelse av deres interaksjoner kan avsløre skjulte sannheter om deres arbeidsbelastning. Er de i stand til å gi hver kunde den oppmerksomheten de fortjener, eller er det rom for vekst?

Hvor går veien videre?

Her kommer nøkkelen til å støtte dine rådgivere – hvordan kan du få et klarere bilde av deres daglige utfordringer og suksesser? Investering i de riktige verktøyene og jevnlig engasjement med teamet ditt kan være game-changere.

Du står ved en kritisk korsvei. Det handler ikke bare om antall salg, men om å forstå hver eneste samtale, dens varighet, kvalitet, og resultat. Denne innsikten er ikke bare avgjørende for kundetilfredshet, men kan også være motoren som driver din forretningsvekst og teamets suksess. Tenk på mulighetene – hvordan kan denne detaljerte forståelsen transformere din tilnærming til kundeservice og strategisk planlegging?

Å ha en grundig forståelse av selgernes faktiske aktiviteter og resultater er ikke bare en fordel, men en nødvendighet for å veilede dem mot suksess. Det handler om å se utover de overfladiske tallene og dykke dypere inn i dataene for å avdekke reelle mønstre og trender i deres arbeid. Når en leder har tilgang til detaljerte innsikter om hvert enkelt kundemøte, samtalelengde, responsrater og kvaliteten på kundeinteraksjonene, blir coaching mer målrettet og relevant. Dette tillater ikke bare identifisering av områder hvor selgere kan forbedre seg, men også anerkjennelse av deres styrker og suksesser. Ved å bruke disse faktiske målingene kan ledere skreddersy sine coachingstrategier for å passe hver enkelt selgers unike behov og arbeidsstil, noe som kan føre til mer effektive salgsstrategier og forbedret teamytelse. I et miljø hvor fakta og data driver beslutninger, blir coaching et kraftfullt verktøy for personlig utvikling og økt salgseffektivitet.”