< Tilbake til bloggen

5 krav til å håndtere boliglånskunder med betalingsvansker

2. apr, 2024

Boliglånsrenta stiger i takt med prisene og nær sagt alle kostnader flyr i taket – da møter mange en økonomisk usikkerhet, og finansinstitusjonene står overfor den krevende oppgaven med å håndtere boliglånskunder som opplever betalingsvansker. Finanstilsynets rapport fra 31. januar 2024 (https://www.finanstilsynet.no/contentassets/da9285a78bec4941a110a2f3ec00e4ba/banker-og-kredittforetaks-behandling-av-boliglanskunder-med-betalingsvansker-og-misligholdte/ ) kaster lys over viktigheten av å etterleve EBAs (European Banking Authority) retningslinjer for en ansvarlig og rettferdig behandling av disse kundene. Her er fem essensielle krav som finansinstitusjoner må oppfylle for å mestre denne oppgaven: