How Can We Help?

Varsling i Cube

← All Topics

Varsling i Cube

Når du jobber i Main Sales View i Cube, har du alltid en toggle-bar til høyre på siden. Dersom du har oppfølginger som skal følges opp i dag, eller som burde vært tatt tak i tidligere, så vil denne toogle-baren begynne å blinke. 

  1. Ved å trykke på My Customer Events vil du finne en kronologisk oversikt over alle jobb du har gjort i Cube. 
  2. My Customer Meetings vil vise dagens møter og du kan trykke deg videre for å se alle kommende møter. 
  3. My Customers to Followup vil vise dagens oppfølginger og du kan trykke deg videre for å finne alle oppfølginger du har lagret.
  4. My Overdue Customers vil vise de som skulle vært fulgt opp på et tidligere tidspunkt.

Dersom du har valgt å synkronisere din Cube-kalender med for eks. Google-kalender, så vil du også varsles som normalt av Google, med en pop-up varsling.