< Tilbake til bloggen

Cube 2.0 er live – for deg som er oppdragsgiver

19. okt, 2018

Denne posten er rettet mot deg som benytter Cube sin Client Access-funksjonalitet – typisk er du oppdragsgiver med eksterne selgere.
Hvis du vil vite mer om de andre områdene i Cube, bør du heller lese denne her

Formålet med Cube 2.0

Vi har laget Cube for å bedre effektiviteten og opplevelsen ved å drive med utgående salg. Det skal være lett å gjøre rett, og det skal være trivelig å jobbe i Cube. Nå har vi tatt tak i så mange ting samtidig at resultatet er Cube 2.0! 🙂

Vi har gjort aller mest der de som selger bruker mest tid, altså i Main sales view, men det har også skjedd mye med rapportene. Noen nye konsepter og visuelle fremstillinger er også introdusert. Her kommer en kort innføring for oppdragsgivere, og vi håper dere tar kontakt hvis dere trenger mer informasjon.

Nye konsepter

Vi har nå introdusert uttrykket “Call Outcome” (“samtaleutfall” eller bare “utfall” på norsk). Utfall deles i to typer:

Client_progress_wo_expl

Progress er utfall som tilsier at kunden skal gå over til en ny tilstand, for eksempel fra “To Call” til “Offer”.

Attempts er utfall som ikke gir informasjon som tilsier at kunden skal endre tilstand, typisk “No Answer” eller “Call back later”.

Forskjellen vil også fremgå av rapportene.

Rapporter – organisering og utseende

Vi har fjernet Campaign Overview-siden, og det er gjort et tydeligere skille mellom historiske (“Historical”) rapporter og statusrapporter (“Current”).

Cube skiller mellom historiske rapporter og statusrapporter. Oppdragsgiver kan dermed både bla seg bakover i tid og orientere seg i nåtiden. Fremtiden er lys.

I historiske rapporter (Historical Reports) kan du velge en datoperiode du vil se på (standardvalget er “i dag”). Historiske rapporter viser hva som er registrert av utfall og produkter for den valgte perioden. Her er det verdt å nevne at “Progress rate” stort sett alltid vil bli lavere jo større datoperiode du søker på, siden det stort sett er flere Attempts enn utfall som fører til endring av kundens tilstand.

Statusrapporter (Current Reports) viser kundenes og kampanjenes resultater og tilstand akkurat nå. Dette betyr i praksis at det kan være forskjell mellom historiske rapporter og statusrapporter. For eksempel vil to salgsutfall registrert på samme kunde gi 2 “Sale” i historisk rapport mens det fremdeles er bare én kunde som ligger i tilstanden “Sale” i statusrapporten.

Hvorfor dette skillet?
Det er helt sentralt for Cube at man kan ha kontroll på hvor kunden befinner seg i salgsprosessen, og at denne kontrollen ikke er direkte avhengig av hvilke utfall eller hendelser som er registrert på kunden. På denne måten legger vi til rette for at hva som helst kan skje med kunden og at dette kan påvirke kundens tilstand – hvis man ønsker det. Dermed åpner vi for at aktivitet også i kommunikasjonskanaler utenfor Cube kan påvirke aktiviteten på innsiden, for eksempel oppdatert informasjon i et eksternt CRM eller en annen ekstern trigger. En av våre kunder har brukt dette til å sørge for at kunder som bestiller kredittkort på eget initiativ ikke blir oppringt av interne selgere og eksterne callsentre selv om kunden allerede var i ringelistene. Sanntids informasjonsoverføring – enkelt og bra for folk.

Rapporter for oppdragsgivere (clients)

Performance (historisk)

oppdragsgivere (clients) er opptatt av performance og budsjettoppnåelse

Conclusions

Conclusions het tidligere “Calls” og det er akkurat det samme tallet som tidligere, altså utfallene som defineres som “ja” og “nei”. Det er disse som brukes til å beregne hitrate.

Progress rate

Progress rate het tidligere Answer rate, og her er beregningen endret noe.

Progress rate = Progress call outcomes / Progress + Attempt call outcomes

Kort fortalt forteller den nye beregningen mer om i hvor stor grad man klarer å få kundene over i nye tilstander enn i hvor stor grad kundene svarer på telefon (dette tallet var uansett misvisende), og derav navneendringen fra Answer rate til Progress rate.

Sales 

Client_sales_report

I salgsrapporten skal det nå være enklere å se det totale antallet produkter solgt og den totale registrerte verdien av disse. Hitrate og Progress rate vises ikke her, men du finner de igjen på Performance-siden.

Call outcomes

Outcome_report_client_assignment

Denne het tidligere “Response report”, og har fått en skikkelig overhaling. Her kan du se nøkkeltallene, de ulike registrerte utfallene, fordelingen av disse og du kan som tidligere laste ned de du som oppdragsgiver vil gjøre operasjoner på.

For å gjøre ting oversiktlig har vi en kategori her som heter “Other”. Denne vil inneholde utfall som ikke fører til tilstandene Sale, No sale eller Excluded. De er som oftest fargedelt etter fargen på tilstanden i statusrapportene. I eksempelet under inkluderer “Other” alle utfall som fører til Lead og Offer.

Statusrapporter

Customers

Client_customer_status_campaign

Oversikten over nøkkeltall er ny og erstatter deler av den gamle oversiktssiden. Tallene indikerer status for kundene i kampanjen.
Beregning av Utilization er som tidligere:
Yes+No+Excluded / Total customers
Attempts: Call back later + No answer på de gjenværende kundene som ennå ikke har noen Progress. Ut fra dette kan man lese i hvor stor grad kundene i kampanjen er forsøkt nådd. Et høyt antall med 0 Attempts tilsier at det fortsatt er mange uprøvde på kampanjen, og det motsatte er selvsagt tilfelle når mange har 2+ Attempts. 

Lurer du på noe i disse rapportene, kan du ta kontakt med oss – gjerne også på chat inne i selve løsningen.

Takk for at du bruker Cube!